Header image
Week 12 - 21 maart
Voorlopige uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Voorlopige uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gisteren, 21 maart 2018, kon u bij één van de 32 stembureaus in Capelle aan den IJssel uw stem uitbrengen. Velen van u hebben dit ook gedaan. Met uw stem heeft u mede invloed uitgeoefend op het beleid en de beslissingen van de gemeenteraad voor de komende 4 jaar.

 

Bekendmaking 21 maart 2018

Bekendmaking 21 maart 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, bestemmingsplan, evenementenvergunning, ventvergunning, ontheffing geluidshinder, kennisgeving 0-evenement, voornemen tot – en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.

Terugblik op de laatste vergadering van de Capelse gemeenteraad

Terugblik op de laatste vergadering van de Capelse gemeenteraad

De gemeenteraad vergaderde op maandag 12 maart. Dit was de laatste raadsvergadering in deze samenstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. U leest een beknopt verslag. Deze raadsvergadering kunt u per onderwerp en per spreker beluisteren en de vergaderstukken bekijken via de raadskalender .

Actualiteitenraad over de kermis

Actualiteitenraad over de kermis

De Actualiteitenraad is bedoeld om raadsleden meer ruimte te bieden voor een kort onderling debat over een actueel onderwerp en vindt plaats op de avond van de raadsvergadering. De fractie van de SP stelde tijdens de Actualiteitenraad van 12 maart – naar aanleiding van berichtgeving in het Algemeen Dagblad – vragen aan het college over het niet doorgaan van de kermis. Dit jaar gaat de Koningskermis in april niet door. 

Afscheid oude gemeenteraad en installatie nieuwe gemeenteraad

Afscheid oude gemeenteraad en installatie nieuwe gemeenteraad

Op dinsdag 27 maart vindt de laatste vergadering van de huidige gemeenteraad plaats in het Isala theater. Op donderdag 29 maart is de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Beide vergaderingen zijn openbaar.

Volg de gemeente    Volg de raad