Header image
Week 09 - 01 maart
Bekendmakingen 28 februari 2018

Bekendmakingen 28 februari 2018

Vanwege een technische storing kunnen de nieuwsberichten niet in deze nieuwsbrief worden meegenomen. Kijkt u hiervoor op www.capelleaandenijssel.nl/nieuwsberichten. Onze excuses voor het ongemak.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen, in gebruik neme gemeentegrond, standplaatsvergunningen, ontheffing geluidhinder en kennisgeving 0-evenement.

Raadscommissie en thema bijeenkomst

Volgende week vergadert de raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen en is er een thema bijeenkomst. Deze vergaderingen zijn openbaar.

U treft een overzicht aan van de agendapunten die tijdens de vergaderingen behandeld worden. De volledige agenda’s treft u aan in de raadskalender. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

Kieskompas helpt u bij het kiezen

Kieskompas helpt u bij het kiezen

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Weet u nog niet op welke partij u gaat stemmen? Vanaf nu kunnen twijfelende kiezers gebruik maken van een Kieskompas speciaal gemaakt voor de gemeente Capelle aan den IJssel.

Op welke partijen kunt u stemmen op 21 maart?

Op welke partijen kunt u stemmen op 21 maart?

Tien politieke partijen nemen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Bekijk welke partijen dit zijn. Als u op de partijnaam klikt, gaat u naar de website van die partij.

Volg de gemeente    Volg de raad