Header image
Week 04 - 25 januari

Nieuws uit de raadscommissies

De raadscommissie Dienstverlening en Economie vergadert op maandag 29 januari over de actuele stand van zaken in het dossier Blick.

Bekendmakingen 24 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, ingebruikname gemeentegrond, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, collecterooster, melding gebruik spandoeklocaties, wet geluidhinder, voornemen tot – en uitschrijving uit de basisregistratie personen verleend, dan wel in procedure zijn.

D66 stapt uit Capelse coalitie

De Capelse wethouder Josien van Cappelle (D66) is vanmiddag opgestapt uit het college van B&W van Capelle aan den IJssel. Reden is een verschil van inzicht tussen haar partij en het college over de richting in het dossier van openbare onderwijsstichting BLICK op onderwijs.

Jeugdsportfonds & Jeugdcultuurfonds Capelle blijven bestaan in 2018

Ook in 2018 blijven het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds beschikbaar in Capelle. Daarvoor ondertekende wethouder Eric Faassen (armoedebeleid) woensdag 24 januari een overeenkomst met Margriet Gersie van het Jeugdsportfonds in het Jeugdtheaterhuis. Met de fondsen kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen met minder geld ook sporten of naar muziek- of dansles. Voor die kinderen betalen het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds de contributie en vaak ook kleding en materialen.

Drukke stormdag voor Handhaving en Stadsbeheer Capelle

Handhaving en Stadsbeheer hebben het tijdens de westerstorm vanmorgen druk gehad met meldingen van stormschade in Capelle. Er waaiden enkele bomen om en er waaiden takken op de weg. Ook enkele Capelse woningen raakten door de kracht van de storm beschadigd. Stadsbeheer, Handhaving en de brandweer hebben met man en macht gewerkt om de schade en rommel op te ruimen en de wegen begaanbaar te houden.

Nieuwe verlichting Burgemeester van Beresteijnlaan

Op maandag 19 februari wordt aan de Burgemeester van Beresteijnlaan nieuwe openbare verlichting geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats tussen 09:30 en 15:00 uur. De weg blijft gewoon toegankelijk, en het verkeer wordt met behulp van tijdelijke verkeerslichten langs het werkvak geleid.

Glas en oud papier scheiden in Schermerhoek wordt gemakkelijker

In het appartementencomplex Schermerhoek in de wijk Oostgaarde in Capelle aan den IJssel is gisteren het startsein gegeven voor de proef die afvalscheiding van glas en oud papier moet stimuleren. Op zes verdiepingen zijn in de hal bij de lift speciale containers neergezet. Bewoners van de 216 woningen kunnen daar onderweg naar buiten eenvoudig hun glas en oud papier in doen. Een bord boven de containers maakt de containers goed zichtbaar en geeft aan welke afvalstroom waar hoort. Een afvalcoach leegt dagelijks de containers en houdt de containers en de directe omgeving netjes. Bewoners kunnen bij de afvalcoach ook terecht met vragen.

Capelle zoekt stembureauleden voor 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor de Gemeenteraad plaats. Tegelijkertijd wordt ook het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om op de stembureaus alles in goede banen te leiden.

Burgemeester Oskam verricht loting verkiezingsprogramma’s Radio Capelle

Deze week heeft burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel de loting van Hitland Magazine, het programma dat de komende weken in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen staat, verricht.

Themater: De Digitale burger

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de Stichting Themater op woensdag 21 februari een thema-avond over digitale communicatie tussen burger en overheid.

Werkzaamheden Algerabrug

Op dinsdag 6 februari van 22:00 uur tot woensdag 7 februari 02:00 uur vinden er werkzaamheden plaats aan de slagbomen en camera's op de Algerabrug. De helft van de rijbaan wordt afgesloten, maar het verkeer kan de brug met hulp van verkeersregelaars gewoon blijven gebruiken.

Meld een klus aan voor NLdoet

Op 9 en 10 maart 2018 steekt heel Nederland de handen weer uit de mouwen tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Met NLdoet stimuleert het Oranje Fonds jong en oud om zich in te zetten voor de samenleving en zet hiermee vrijwillige inzet in de spotlight.

Brug Rubenssingel opgeknapt

Vanaf dinsdag 23 januari wordt er gewerkt aan de brug tussen de Rubenssingel en het Comenius College, in het verlengde van het Schilderspad. De brug is hierdoor tijdelijk niet te gebruiken. Vrijdag 16 maart moeten de werkzaamheden klaar zijn en kan iedereen de brug weer over.

   

Skip to content