Header image
Week 02 - 11 januari

Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften vergadert op dinsdag 16 januari 2018 in het gemeentehuis. Zij behandelt het volgende bezwaarschrift:

Bekendmakingen 10 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan kavel 4K1 op Fascinatio, wet geluidhinder, standplaatsvergunning, kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg, evenementenvergunning en gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats, verleend, dan wel in procedure zijn.

Volg de gemeente    Volg de raad