Header image
Week 01 - 4 januari
Irado haalt vanaf 1 januari afval op in Capelle aan den IJssel

Irado haalt vanaf 1 januari afval op in Capelle aan den IJssel

De gemeente Capelle aan den IJssel laat met ingang van 1 januari 2018 de inzameling van huishoudelijk afval uitvoeren door Irado. Vanmiddag vond de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaats. Capelle is daarmee de derde aandeelhouder van de afvalinzamelaar en mede eigenaar van Irado geworden. De gemeente Capelle zet hiermee een belangrijke stap vooruit in duurzaam afvalbeheer en het behalen van de gemeentelijke milieudoelstellingen. Irado en de gemeente kijken uit naar de samenwerking.

Gemeente bedankt Cliëntenraad sociale zaken en Wmo-adviesraad

Gemeente bedankt Cliëntenraad sociale zaken en Wmo-adviesraad

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft gisteren de Cliëntenraad sociale zaken en de Wmo-adviesraad bedankt voor hun jarenlange inzet. De raden hebben de gemeente jarenlang geadviseerd over de uitvoering van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet sociale werkvoorziening. Het was de laatste keer dat de adviesraden bijeenkwamen. Op 1 februari 2018 start de nieuwe Adviesraad sociaal domein waarin zowel de Cliëntenraad als de Wmo-adviesraad zijn opgenomen. José van Rosmalen van de Wmo-adviesraad en Claire Romijn van de Cliëntenraad ontvingen voor hun inzet een Capels Compliment uit handen van wethouders Eric Faassen en Josien van Cappelle.

Gemeenten starten onderzoek BLICK op onderwijs

De gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel starten op korte termijn een onafhankelijk extern onderzoek naar het functioneren van BLICK op onderwijs. De voorzitters van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van BLICK zijn hierover vandaag geïnformeerd en nogmaals uitgenodigd om met de colleges van Krimpen en Capelle in gesprek te gaan.

Eerste kruispunt nieuwe centrumring geopend

Eerste kruispunt nieuwe centrumring geopend

Vanmiddag heeft wethouder Dick van Sluis het nieuw ingerichte kruispunt Rivierweg / Reigerlaan in Capelle geopend. Dit is het eerste kruispunt in de centrumring dat is vernieuwd. De komende jaren wordt ook de rest van de centrumring opnieuw aangelegd volgens het ontwerp dat Capellenaren samen met de gemeente hebben gemaakt.

Brandweer en aannemer dichten gat gemeentehuis Capelle

Tijdens de nieuwjaarsnacht heeft de brandweer, ondersteund door de aannemer, de voorgevel van het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel gedicht. Door de harde wind was een deel van de gevel in aanbouw losgeraakt. Even na middernacht was de klus geklaard.

Inzameling kerstbomen

Inzameling kerstbomen

Op woensdag 10 januari 2018 kunt u uw oude kerstboom op 7 locaties in Capelle inleveren. Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt u 50 eurocent. Houdt u rekening met een maximum van 20 bomen per persoon. Brengt u meer bomen, dan wordt de uitbetaling niet contant geregeld, maar krijgt u het bedrag op uw rekening gestort.

Capelle zoekt stembureauleden voor 21 maart 2017

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor de Gemeenteraad plaats. Tegelijkertijd wordt ook het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om op de stembureaus alles in goede banen te leiden.

Extra geld met individuele inkomenstoeslag

Extra geld met individuele inkomenstoeslag

Heeft u al vijf jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is een extra geldbedrag dat u vrij kunt besteden. U vraagt de toeslag zelf aan.

Herbestemming Hollandsch Diep 69

Het kantoorgebouw aan het Hollandsch Diep 69 wordt verbouwd tot een appartementencomplex. In dit gebouw worden 104 éénpersoonsstudio’s gerealiseerd voor starters op de woningmarkt die sterk op het openbaar vervoer georiënteerd zijn. Deze herbestemming zien wij als goede manier om de leegstand van kantoorpanden tegen te gaan. In het volle Capelle is dit een goede locatie om woningen voor starters te realiseren. Een dergelijk transformatieproject is ook volledig in lijn met onze duurzaamheidsambities omdat dit onnodig ruimte- en delfstoffengebruik beperkt.

Geldtips: regelingen voor laag inkomen

Geldtips: regelingen voor laag inkomen

Op www.capelleaandenijssel.nl onder ‘geldtips’ vindt u meer informatie over regelingen voor mensen met een lager inkomen op het gebied van zorg, wonen, vrije tijd, werk en inkomen. Onder de naam Kindpakket vindt u alle regelingen voor gezinnen met kinderen.

Volg de gemeente    Volg de raad