Header image
19 juni 2020
In deze nieuwsbrief
• Bekendmakingen 17 juni 2020
• Terugblik op de raadsvergadering van 2 juni
• Coronacrisis en vergaderingen van de Capelse gemeenteraad
• Commissievergaderingen op 22 en 23 juni
• Burgernet: samenwerken aan veiligheid in uw buurt
• Openingstijden gemeentehuis weer normaal
• Capelse Buurtbus rijdt vanaf maandag 15 juni weer
• Maatschappelijk werk helpt
• Update nieuwbouw Amandelhof
• Zicht op je inkomsten en uitgaven
• Jaarbeeld Sportief Capelle
• Afsluiting Alkenlaan
• Afsluiting kruising Bouvigne/Louvre
Bekendmakingen 17 juni 2020

Bekendmakingen 17 juni 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Terugblik op de raadsvergadering van 2 juni

Terugblik op de raadsvergadering van 2 juni

De gemeenteraad vergaderde op dinsdag 2 juni. In deze vergadering stemde de gemeenteraad in met de jaarstukken van verschillende gemeenschappelijke regelingen. In een gemeenschappelijke regeling werken verschillende gemeenten met elkaar samen. Ook besprak de gemeenteraad de plannen om op kantorenlocatie Roer kantoren om te bouwen tot woningen en de jaarstukken en begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. U leest een verslag op hoofdlijnen.

Coronacrisis en vergaderingen van de Capelse gemeenteraad

Coronacrisis en vergaderingen van de Capelse gemeenteraad

De coronacrisis en de verscherpte maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben ook gevolgen voor de vergaderingen van de gemeenteraad. In het belang van de stad vindt de gemeenteraad het belangrijk dat het democratisch proces doorgaat en belangrijke besluiten worden genomen. We volgen de maatregelen en de adviezen van het RIVM op. Wat betekent dit de aankomende periode voor de vergaderingen van de gemeenteraad?

Commissievergaderingen op 22 en 23 juni

Commissievergaderingen op 22 en 23 juni

Volgende week zijn er vergaderingen in het gemeentehuis. Raads- en burgerraadsleden komen weer fysiek bij elkaar op 1,5 meter afstand. De commissies Bestuur, Veiligheid en Middelen, Stadsontwikkeling en Beheer en Samenleving en Economie vergaderen op 22 en 23 juni.

Burgernet: samenwerken aan veiligheid in uw buurt

Burgernet: samenwerken aan veiligheid in uw buurt

Wilt u samen met Burgernet en de politie uw buurt veiliger maken? Download dan nu de BurgernetApp (Android of Apple) of meld u aan op www.burgernet.nl.

Openingstijden gemeentehuis weer normaal

Openingstijden gemeentehuis weer normaal

De balies van de afdeling Publiekszaken zijn vanaf vandaag weer open op de normale tijden. Capellenaren kunnen daarmee weer op alle werkdagen van de week terecht voor bijvoorbeeld het verlengen van een paspoort of rijbewijs. Om ervoor te zorgen dat het in de Publiekshal niet te druk wordt werken wij op afspraak. Afspraken kunt u maken via deze website of telefonisch (via telefoonnummer 14 010).

Capelse Buurtbus rijdt vanaf maandag 15 juni weer

Capelse Buurtbus rijdt vanaf maandag 15 juni weer

Na een onderbreking van drie maanden vanwege het coronavirus rijdt de Buurtbus met de buslijnen 606 en 607 vanaf maandag 15 juni weer in Capelle. De bussen, die zijn voorzien van een scherm van plexiglas tussen passagiers en chauffeurs, vervoeren steeds maximaal 4 passagiers tegelijk. Ook in de buurtbussen is het dragen van een mondkapje verplicht.

Maatschappelijk werk helpt

Maatschappelijk werk helpt

De maatschappelijk werkers van Welzijn Capelle kunnen Capellenaren helpen inzicht te krijgen in problemen. “Tussen mensen ontstaat makkelijk miscommunicatie. En in een relatie zorgen verschillen vaak voor spanningen”, zegt maatschappelijk werker en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, Marjolijn Roomans. “Door samen in gesprek te gaan, kan ik vaak voorkomen dat het erger wordt.”

Update nieuwbouw Amandelhof

Update nieuwbouw Amandelhof

Aan de rand van het park en midden in het groen, komt het nieuwe woonzorgcentrum Amandelhof te staan. Door een beperkte afvaardiging van Cedrah (eigenaar) werd het bouwbord onthuld.

Zicht op je inkomsten en uitgaven

Zicht op je inkomsten en uitgaven

Heb jij moeite met het betalen van je rekeningen of houd je aan het einde van de maand juist geld over? Heb je goed zicht op je inkomsten en uitgaven? Kijk eens op www.capelleaandenijssel.nl/geldplannen en maak je eigen geldplan.

Jaarbeeld Sportief Capelle

Jaarbeeld Sportief Capelle

Sportief Capelle heeft de resultaten en ontwikkelingen van 2019 gebundeld. Lees de belangrijkste feiten en cijfers in de verantwoording ‘Jaarbeeld 2019’.

Afsluiting Alkenlaan

Afsluiting Alkenlaan

Van maandag 11 mei tot vrijdag 28 augustus 2020 is een gedeelte van de Alkenlaan afgesloten voor verkeer. Er worden tijdens die periode werkzaamheden verricht aan de bestrating. .

Afsluiting kruising Bouvigne/Louvre

Afsluiting kruising Bouvigne/Louvre

We werken van 25 mei tot en met 10 juli aan de stadsverwarming in de Bouvigne. De kruising Bouvigne/Louvre is tijdens deze werkzaamheden volledig afgesloten voor auto- en fietsverkeer.

Volg de gemeente    Volg de raad