Header image
Nieuwsbrief 11 juni 2021
In deze nieuwsbrief
• Bekendmakingen 9 juni
• Afschaffen hondenbelasting al in Voorjaarsnota Capelle
• College en raad in gesprek over bezuinigingen 2024
• Voorjaarsnota 2021: Werken aan herstel
• Capellenaren ronden Politiek Actief af
• Mijn Capelle door raadslid Ger Slagboom
• Snoeien overhangend groen: een groene én veilige omgeving
• Jaarstukken 2020: Extra inzet, andere inzet
• Onderzoek naar reisgedrag Capellenaren
• Capelse verhalen: coaches Nikki en Saressa over buitenspeelkaarten
• Blijft Capelse ING-gebouw behouden of toch nieuwbouw?
• Gemeenteraad vergadert op 14 juni
• Terugblik op de raadsvergadering van 31 mei
• Mijn Capelle door burgerraadslid Geert van Vliet
• Overname Kringloop CapelleWerkt
• Capelse verhalen: Ellen Seelaar over Nationale buitenspeeldag
• Overlast van rupsen? Verwar de Spinselmot niet met de eikenprocessierups
Bekendmakingen 9 juni

Bekendmakingen 9 juni

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Afschaffen hondenbelasting al in Voorjaarsnota Capelle

Afschaffen hondenbelasting al in Voorjaarsnota Capelle

Op 11 juni bood het college van Capelle aan den IJssel de Voorjaarsnota 2021 aan de gemeenteraad aan. Een opvallend voorstel dat opgenomen is in deze Voorjaarsnota, is het afschaffen van de hondenbelasting in Capelle aan den IJssel. Een zeer actueel onderwerp, omdat juist vandaag de Tweede Kamer spreekt over het burgervoorstel over het landelijk afschaffen van de hondenbelasting.

College en raad in gesprek over bezuinigingen 2024

College en raad in gesprek over bezuinigingen 2024

Het college van Burgemeester en Wethouders gaat met de gemeenteraad in gesprek over bezuinigingen. Hierbij is het uitgangspunt dat de huidige dienstverlening en het voorzieningenniveau in stand gehouden wordt, zonder dat dit leidt tot lastenverhoging voor de Capellenaar.

Voorjaarsnota 2021: Werken aan herstel

Voorjaarsnota 2021: Werken aan herstel

Het college van Capelle aan den IJssel heeft oog voor de gevolgen van de coronapandemie voor alle bewoners en zet met extra inspanningen en middelen in op herstel, zodat de stad weer sterk verder kan na de coronacrisis. Het herstelplan wordt opgesteld en het college stelt in de Voorjaarsnota voor om hier een bedrag van 1 miljoen euro voor te begroten.

Capellenaren ronden Politiek Actief af

Capellenaren ronden Politiek Actief af

Vanaf oktober 2020 tot en met mei 2021 organiseerde de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel de gratis cursus digitale Politiek Actief voor Capellenaren. In totaal deden bijna 90 Capellenaren – in 6 rondes van 5 bijeenkomsten – mee aan deze digitale cursus. Elke avond stond een ander thema centraal: algemene staatsrichting, wat doet een raadslid, de gemeente, de gemeenteraad, speeddaten, debatteren en digitaal de raadsvergadering bijwonen.

Mijn Capelle door raadslid Ger Slagboom

Mijn Capelle door raadslid Ger Slagboom

Ger Slagboom beschrijft zijn Capelle. Hij is raadslid voor Leefbaar Capelle. “Met het Schollebos, de IJssel, het Stadsplein, de Koperwiek en Hitland binnen handbereik is Capelle aan den IJssel een heerlijke stad om te wonen.”

Snoeien overhangend groen: een groene én veilige omgeving

Snoeien overhangend groen: een groene én veilige omgeving

Bomen, planten en struiken op en langs de stoep of de openbare weg zorgen voor een prettige groene omgeving. Maar het groen mag geen overlast veroorzaken. Als takken gaan overhangen en verkeerssituaties daardoor onoverzichtelijk worden of als er geen ongehinderd gebruik kan worden gemaakt van de stoep, moet de eigenaar het groen snoeien. Het college heeft hiervoor regels opgesteld zodat hierop gecontroleerd kan worden.

Jaarstukken 2020: Extra inzet, andere inzet

Jaarstukken 2020: Extra inzet, andere inzet

De coronapandemie heeft ook in Capelle grote gevolgen. Dankzij extra inzet, aangepaste werkwijzen en maatwerk zijn ondanks corona in 2020 veel plannen gerealiseerd. Dit is te lezen in de jaarstukken 2020, die het College van Burgemeester en Wethouders vandaag heeft aangeboden aan de Gemeenteraad.

Onderzoek naar reisgedrag Capellenaren

Onderzoek naar reisgedrag Capellenaren

Nu er steeds meer versoepeld wordt, is de verwachting dat de drukte op de wegen weer zal toenemen. Samen met De Verkeersonderneming onderzoekt de gemeente daarom het reisgedrag van Capellenaren.

Capelse verhalen: coaches Nikki en Saressa over buitenspeelkaarten

Capelse verhalen: coaches Nikki en Saressa over buitenspeelkaarten

​Kinderbuurtcoaches Nikki en Saressa werkten mee aan de totstandkoming van de Buitenspeelkaarten. Ze zijn erg enthousiast over het resultaat en verwachten er veel van.

Blijft Capelse ING-gebouw behouden of toch nieuwbouw?

Blijft Capelse ING-gebouw behouden of toch nieuwbouw?

De gemeente heeft de bewoners van initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’ en parallel daaraan eigenaar HIG ruimte en tijd gegeven om nieuwe planvorming voor het ING-gebouw in het centrum van de stad uit te werken. De initiatiefgroep wil een crowdfunding opstarten voor het behoud van het pand, HIG start met de uitwerking van een nieuw bouwplan.

Gemeenteraad vergadert op 14 juni

Gemeenteraad vergadert op 14 juni

Op maandag 14 juni vergadert de gemeenteraad. U kunt deze vergadering vanaf 19.30 uur live meekijken via de raadskalender.

Terugblik op de raadsvergadering van 31 mei

Terugblik op de raadsvergadering van 31 mei

De gemeenteraad vergaderde op maandag 31 mei. Plaatsvervangend raadsvoorzitter Van Buuren opende de gemeenteraadsvergadering om 19:30 uur.  In de samenvatting leest u wat de gemeenteraad heeft besloten.

Mijn Capelle door burgerraadslid Geert van Vliet

Mijn Capelle door burgerraadslid Geert van Vliet

Geert van Vliet beschrijft zijn Capelle. Hij is burgerraadslid voor GroenLinks in Capelle aan den IJssel. “Onderaan de dijk langs de Hollandsche IJssel, niet ver van de Algerabrug, ligt een mooi, historisch stukje Capelle: de Oude Plaats. Het is de buurt waar ik geboren ben en waar ik de afgelopen kleine dertig jaar met veel plezier heb gewoond.”

Overname Kringloop CapelleWerkt

Overname Kringloop CapelleWerkt

Het college van Capelle aan den IJssel heeft goedkeuring verleend aan het verzoek van Capelle Werkt om per 1 juni 2021 de overgang van de kringloopactiviteiten en medewerkers aan Het Goed Rijnmond BV mogelijk te maken. De toekomst voor de medewerkers is hiermee verzekerd.

Capelse verhalen: Ellen Seelaar over Nationale buitenspeeldag

Capelse verhalen: Ellen Seelaar over Nationale buitenspeeldag

Manager Sport & Bewegen bij Sportief Capelle Ellen Seelaar weet als geen ander waarom buitenspelen voor kinderen zo gezond en belangrijk is. Ze roept dan ook zoveel mogelijk ouders op hun kinderen aan de Nationale Buitenspeeldag mee te laten doen.

Overlast van rupsen? Verwar de Spinselmot niet met de eikenprocessierups

Overlast van rupsen? Verwar de Spinselmot niet met de eikenprocessierups

Regelmatig ontvangt de gemeente vragen over de eikenprocessierups. In de meeste gevallen gaat het om de spinselmot. Spinselmotten zijn rupsen die verschillende soorten bomen en struiken kaalvreten en met een dicht wit zijdespinsel inkapselen. Spinselmotten hebben geen brandharen en zijn niet schadelijk voor de mens.

Volg de gemeente    Volg de raad